Мичман I ранг Никола Попов

Началник на Морската унтерофицерска школа през 1898 г. (7 месеца).
Преподава геометрия, устави и строева подготовка от 1891 до 1895 г.