Jonov

Кап. I ранг Михайл Д. Йонов

Временно изпълняващ длъжността началник на Висшето военноморско училище “Н. Й. Вапцаров” за времето от 1996 до 1998 г. (2 години). Основател на Центъра за следдипломна квалификация на офицери за ВМС. С особени заслуги за съхраняването на ВВМУ в условията на реформи във военно-образователната система и висшето образование, както и за преструктурирането му понастоящем. Началник на Щаба на ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”, а от 2000 г. до 2002 г.- началник на училището.