kovachev

Кап. - лейт. Димитър Г. Ковачев

Началник на Машинното учи-лище и на Морската учебна част в периода от 1908 до 1910 г. (2 години и 1 месец).