Kisimov

Мичман I разред Владимир П.Кисимов

Първият български морски офицер началник на Машинната школа в периода от 1886 до 1888 г. (2 години).
Завършил в Русия.
Преподава аритметика, геометрия, история, български език.