Karamajdrakov

Мичман I ранг Димитър Карамаждраков

Началник на Морската унтерофицерска школа през 1897 г. (1 година).
Преподава алгебра и геометрия от 1891 до 1898 г.