Dimitriew

Лейт. Станчо Д. Димитриев

Началник на Морската унтерофицерска школа в периода от 1885 до 1886 г. (1 година).
По-късно Началник на щаба на флота и Началник на флота (1908-1911г.). Спасява Машинното училище от закриване през 1908-1909 г.
Преподава аритметика и български език от 1888 г. до 1896 г.