Minkov

Кап. II ранг Димитър Е. Минков

Началник на Народното военноморско училище “Н. Й. Вапцаров” през 1947 г. (9 месеца).