Cicelkov

Кап. II ранг Тодор Д. Цицелков

Началник на Морското училище през 1935 г. (7 месеца). По-късно - началник на Морската учебна част. Преподава военна психология и други дисциплини в Морския отдел на Военното на Н.В. училище (1937-1939 г