Bojkov

Инж.-механик мичман I ранг Константин Р. Божков

Първият българин началник на Машинната школа в периодите 1885-1886 г. и 1899-1900 г. (общо 2 години и 2 месеца).
Завършил Техническа артилерийска школа в Санкт Петербург.
Един от пионерите на българското корабостроене.
Преподава физика, геометрия и механика от 1885 до 1900 г.
Близък приятел на Капитан Петко Войвода.