angelov

Началник на Машинното училище и на Морска учебна част в периода от 1910 до 1912 г. (2 години).
Преподава морско дело.