Началник на Морската унтерофицерска школа в периода от 1896 до 1897 г. (1 година).
Преподава устави от 1895 до 1899 г.