APapazov
Началник на Народното военноморско училище “Н. Й. Вапцаров”в периодите 1945 - 1946 г., 1949 - 1955 г. (7 години и 5 месеца). С принос за преустройството на училището.