Stanchev
EStanchev

Капитан I ранг Емил Стоянов Станчев (1930-1985 г) проф., д-р

Творческа биография на проф. Станчев в дати:

1953 г - завършва НВВМУ “Н. Й. Вапцаров” по специалност КММ;

1953-1979 г - преподавател във ВНВМУ “Н. Й. Вапцаров”

1966 г. - доцент в катедра “Техническа механика” - един от първите хабилитирани преподаватели в историята на ВВМУ.

1969 г . – кандидат на техническите науки.

1977 г. - доктор на техническите науки;

1969 – 1979 г. – Заместник началник по учебната и научна част на ВНВМУ “Н. Й. Вапцаров”;

1978 г. - Професор по “Теория на механизмите и машините”

1971 – 1976 г - Един от основателите и генерален секретар на Международна федерация по “Теория на механизмите и машините”;

1973 г. - Инициатор по учредяване на национален семинар по “Динамика на механичните системи” и става неин пръв председател.

1979-1985 г - Ректор на ВМЕИ (сега Технически университет ) – Варна – два мандата;

Починал през 1985 г.

Председател на Специализирания научен съвет по “Корабостроене”.

Основоположник на научното направление “Еластодинамиката на машинните агрегати” в България.

Създател на научна школа във ВВМУ“Н. Й. Вапцаров”, благодарение на което израстват десетки научни кадри във флотската алмаматер.