Slavjnov
Slavjnov

КАПИТАН I РАНГ ГЕОРГИ СЛАВЯНОВ (1893-1966)

Роден е през 1892 г. във Велико Търново. Завършва морското си образование 1910-1913 г. в Морския кадетски корпус в Кронщат. От 1914-1934 г. служи във военния флот.

От 1934 до 1941 г. работи в Министерството на железниците и съобщенията, като началник на отдел “Корабоплаване”, а след това и на Дирекция на водните съобщения. Като началник оказва всестранно съдействие за развитие на морското ни стопанство.

Създава службите Българско речно плаване и Морско крайбрежно плаване.

Дава тласък на пристанищните корабостроителници в Русе и Варна за строеж и ремонт на кораби с желязна конструкция.

Организатор на БНМ Сговор и фанатичен трибун на морската идея в България. В повече от 50 статии в Морски сговор и др. списания, той предлага пътища за развитието на всички морски дейности.

Началник на Морското училище и преподавател 1924-1926 г. Преподавател в курса за корабни началници, организиран от 1925 до 1931 г.

Умира през 1966 г.