Rogev
Rogev

Капитан I ранг Борис Димов Рогев (1898-1976).

Роден на 21.09.1898 в с. Воеводино – Варненско

Далечен потомък на Хаджи Димитър по майчина линия.

1921 – завършва курс за строеви морски офицери във Варна.

Служи в Специалните морски школи, на торпедоносците, в Дунавската пристанищна и полицейска служба в гр. Русе.

1927-31 - Специализант в Сорбоната (Париж) по астрономия и навигация, където получава научна степен лисансие по математика, физика и астрономия.

1931 - Формира Хидрографското отделение на Държавния военен географски институт – София.

1932 – лектор в курс “Корабоначалнически”, който дава висше военноморско образование и е предвестник на съвременния факултет „Навигационен”.

1933 – осъществява първата оригинална хидрографска снимка на българското крайбрежие – брегът на Златни пясъци.

1934-1940 – Отново на служба във Флота като лейтенант и капитан-лейтенант.

1938 – заедно с Пецов е лектор в морския метереологичен курс на Морската учебна част. Той и началник на разузнавателната, хидрографската и метереологична секция. Първи труд - ”Лунно-слънчевите приливи и отливи на Черно море”;

1940-44 – Началник на Хидрографското отделение на Държавния военен географски институт – София, където обследва северното крайбрежие на Егея. Издава “Приливи и отливи пред северното беломорско крайбрежие”;

1941 – капитан II ранг Рогев издава учебник “Мореходна астрономия” за юнкерите от Морския отдел на Военното училище в София, ползван от курс “Корабоначалнически” , подготвящ капитани за гражданския флот.

1946 – капитан I ранг Рогев – началник на Държавния военен географски институт – София.

1951 – Началник на катедра „Математика” във Военна академия - София и Военнотехническата академия в София.

1954 – пенсиониран, но продължава научната си дейност в Централната лаборатория по геодезия към БАН.

Цитирания на трудовете му се проследяват в издания в ФРГ, Франция и СССР.

Носител на ордените “Свети Александър”, офицерски кръст “Св. Александър” – от 1940 и 1943 г, кралски орден “Югославска корона” – IV клас, 1936 г и др. Кавалер на ордена “Почетен легион” (1939 г).