Prashchinkov
Prashtinkov

Капитан ІI ранг инженер Йордан Митев Пращинков

Роден 27.2.1910 година – Враца.

Завършва морско училище в България и Морско училище за Висше корабостроене в Берлин – Германия в периода 1939-43, където паралелно с това специализира в периода 1941-1943 година. Бил е и слушател във Военна академия – 15.11.1941 година, но прекъсва поради специализация в Германия.

На служба във флота от 6.9. 1933 година.

12.10.36 - 14.2.39 г.– механик на учебен кораб “Асен”, където за пръв път е наставник на обучаемите курсанти от Морско училище.

Служи в технически отдел в ремонтна техническа работилница на Морските войски от 1944 – 1958 година, на която от 1948 година става Началник и е произведен в звание капитан ІI ранг.

В периода 1946-1947 е уволнен в резерва и след това със заповед възстановен на служба.

8.5.52-1.6.53 г. – преподавател в Техническия факултет на Морско училище, където е уволнен като офицер, но продължава своята преподавателска дейност в училището и техникума по корабостроене на Варна. Автор на учебници (например “Теория на кораба” претърпял няколко издания) и научни публикации в областта на корабостроенето.

Награждаван е с ордени включително: Орден за заслуга, НОВЗ – V ст. без корона и Знак “Десет години служба”.