Pampulov
Pampulov

Капитан I ранг Протасий Христов Пампулов

Роден на 17 (30).9.1895 г. в Сопот.

1911- 1918 - Завършва Морско училище с отличие.

Април-септември 1919 – в Берлин – учи Висше техническо училище Шарлотенбург, отдел “Корабостроене и корабни машини”;

1919-1921- във флотски арсенал, той и лектор в Морско училище по машинно чертане, механика и технология.

1921-23 – завършва Висше техническо училище Шарлотенбург

1923 – назначен в Арсенала като проектант и корабостроител.

1925 – командирован в корабостроителница във Виена.

1934 – участва в изваждането на УБ-45;

1938 – Началник на Флотски Арсенал;

1938 – съвместно с проф. Георги Паспалев – изследване на флората и фауната в Черно море.

1938-1944 - Ръководи преустройството и ремонта на редица речни и морски кораби

1940 – Началник на техническа служба към флота.

1940-1944 - Проектира и построява рейдовите миночистачи №№1-6 на Черно море, както и четири рейдови миночистача в Кавала на Егейско море;

Награждаван с ордените за “Заслуги”” Народен орден за военна заслуга”, “Св. Александър”.

14.9.1944 – освободен от служба във ВМС.

Участва във възраждането на търговския флот

Умира на 28.7.1957 г