Nedev
Nedev

Капитан I ранг Неделчо Недев (1875-1948)

Живот в дати на капитан I ранг Недев:

Роден на 2.3.1875 г. в Шумен.

1894 - завършва Кралската академия по търговия и мореплаване в Триест (Австро-Унгария).

1894 - служи в Русе.

1896-1897 – учи във Военното училище в София.

1898 – 1899 – корабен офицер на кр “Надежда”.

1900-1904 – учи в Сорбона (Париж) и получава степен 'лисансие". Паралелно завършва Електротехника в Висшето училище в Париж.

1905 – зам. началник на Машинното училище, той и преподавател.

1906 – завършва Артилерийски курс в Кронщат.

На 32 години е завършил шест училища, от които две висши.

Това позволява успешно да внедри безжичния телеграф на корабите.

1905-1906 – ръководи съставянето на карта-план на Варненския залив.

1908 - участник в полагането на кабел Варна - Севастопол.

1910 – приема първата радиостанция в м. Франга.

1911 – ръководи монтажа на радиостанция на кр “Надежда”. Разработва първите правила за радиообмен.

1911 - Командир на “Летящи”, но чете лекции на младите офицери по навигация, астрономия и електротехника.

1911-1912 - дипломатически емисар в Италия през Триполитанската война.

1912 – като командир на “Смели” – участва в атаката по кр “Хамидие”.

1913-1915 – написва и издава теоретичен труд по организационната структура на флота с принос във военноморската наука, който заляга в “Устава на самостойните действия на миноносците” – 1915 г. В същото време продължава да се изявява като лектор в офицерските курсове по астрономия и магнетизъм.

1914-1915 - ръководител на курс за строеви морски офицери, който през 1919 г. е признат за висше образование.

1915 – лектор във ВА – София.

1917 – издава труд: “Дунав от гледище на съвременното речно конвенционално право”.

В края на войната – капитан II ранг Недев неколкократно е емисар по морско право в Берлин, Браила и Букурещ.

1919 – капитан I ранг Недев временно оглавява флота.

10.9.1919 – напуска флота.

1920 – участник в Български Народен Mорски сговор.

1925 – представител на организацията за насърчаване на корабоплаването.

1932-1941 – директор на БТПД, сега БМФ-АД.

11.04.1948 – умира във Варна.