Levkov

Levkov

Капитан І ранг Александър Александров Левков

Роден 27.03.1888 г. с. Дергачи, дн. град Дергачи в Украйна. Пристига в България през 1917 г.

1923 г.– назначен за преподавател по технология и машинно чертане в Морско училище във Варна. От тогава почти до 1960 година се занимава с преподавателска дейност в Морско училище. Запомнен от възпитаниците си като изключително ерудиран и обаятелен лектор;

1925-1930 г. – лектор във Висшия корабоначалнически курс. Тогава за пръв път се проследява дейността му в историята на висшето морско образование на страната;

1930-36 г. – паралелно на работата му в Морско училище преподава в Морските специални школи дисциплината „Газови двигатели”;

1931-1933 – паралелно на работата му в Морско училище преподава в Морския отдел на Военното училище в София „Корабостроене и теория на кораба”.

След Отечествената война израства като администратор и деен участник в инициативи, способстващи за издигането на българската морска идея на нови по-пристижни нива:

22.6.1949 г. - официално преназначен за преподавател в Морско училище;

1949 г. – съучредител на „Корабомоделна секция” – гр. Варна;

1951 г. – съучредител и съответно избран в ръководството на Централен морски клуб на ДОСО – гр. Сталин (дн. гр. Варна);

29.11.1951 г. – Врид Началник на цикъл, той и старши преподавател в цикъла;

13.9.1952 г. - началник на цикъл “Общо технически”;

1954 г. - награден с медал „За боева заслуга”;

?.9.1954 г. - паралелно на работата му в НВВМУ е хоноруван преподавател по корабостроително чертане във ВИНС - гр. Сталин (днес ИУ – Варна);

27.10.1954 -26.6.1955 г. – началник на цикъл “Общотехнически и свързочен”;

29.6.1955 г. – уволнен в звание капитан I ранг, но продължава да преподава до към 1960 г.

Автор е на учебниците:

Записки по корабостроене. – В.: Морска учебна часта, 1930, (литография) – пръв учебник по рода си в България.

Корабостроене. – С.: Дирекция БРП, 1949 (циклопечат);

Теория и устройство на кораба. – С: ДВИ,1957.

През 1960 година капитан I ранг Левков със семейството си се преселва в СССР и по-нататъшната му съдба е неизвестна. При заминаването му е организирано тържествено изпращане от Морско училище, като дан на уважение на този именит преподавател.