Kuzminski
Kuzminski

Щабскапитан инженер механик Павел Дмитриевич Кузмински
(1840-1900 г.)

Щабскапитан Кузмински е началник на Машинната школа в гр. Русе за периода 2 ноември 1884 - януари 1885 година. В състава на флота се намира до 7 октомври 1885 година, но окончателно напуска България към началото на 1888 г.

Известен учен и изобретател с международно признание. При назначаването му за началник въвежда изцяло нови учебни планове и програми, съобразени с изискванията на времето си.

Поставя основите на първата българска морска библиотека. Паралелно учредява нова прогресивна организация във Флотския арсенал – основна база за практическа подготовка.

Широко мащабната му научна дейност е съчетана с научноизследователска. Павел Кузмински създава първото българско научнотехническо дружество – Българско Техническо Общество във флотилията и Морската част на гр. Русе. Затова 1884 г. се счита за годината на първата структура на федерацията на Научно техническите съюзи в България.

Той проектира първата в света работоспособна газова турбина, член е на четири отдела на Руското императорско техническо дружество в Санкт Петербург през 1880 г.

Умира внезапно на 7 април 1900 г. в хода на световното изложение в Париж.