KGeorgiev

KGeorgiev

Капитан І ранг инженер Койчо Георгиев Минчев

Роден е на 18.11.1892 г. в град Трявна. Подписва се и е известен с фамилното име Георгиев.

Кариера на офицер и преподавател:

1912-1915 г. -  учи в Морска инженерна  академия “Император Николай II” в Кронщат - Русия;

1915 г. – командир на взвод в Морско училище;

1915 – 1934 г. - преподавател в Морско училище в гр. Варна;

1934-1940 г. - преподавател в Морско училище, преместено в гр.Созопол;

1940-1956 г. - преподавател в Морско училище, върнато в гр.Варна;

22.6.49 г. – произведен в звание капитан І ранг;

22.6.49 – 10.11.55 г. - пръв Началник на цикъл  “Корабни двигатели” (по–късно катедра “Корабни силови уредби”), на който се смята, че е основател.

Награждаван е с Ордени:

1928 г. – За граждански заслуги - V степен;

1938 г. – За граждански заслуги - VI степен;

1943 г. -  Свети Александър - V степен;

1952 г. - Червено знаме;

1954 г. - Медал за Боева заслуга.

Инж. КОЙЧО ГЕОРГИЕВ е автор на следните книги,

включително и учебници:

ГЕОРГИЕВ, К., П. Христов и Г. Димитров. Как и с какво да се отопляваме. - С.:, сп. Н. Р. (печ. Стоп. развитие), 1926. 112 с. - Библ. Полезни знания.

ДАВИДОВ, Константин, К. Георгиев. Учебник по термодинамика, парни машини и парни турбини. За III курс на Морското у-ще и ръководство за горните кл. на средните механо-технически училища. – Варна: Изд. и печ. на Морската уч. част [1930], 338, 5 с. 1000 тир.

ГЕОРГИЕВ, К. Корабни парни машини и корабни спомагателни механизми. За II КУРС на Морското у-ще. – Варна: Морско у-ще, печ. Морска и речна отбрана, 1938. 295 с. 1 л. черт. 500 тир. - Морско у-ще.

ГЕОРГИЕВ, К. Корабни парни турбини. – София: ДВИ при МНО, 1956.

Капитан І ранг инженер Койчо Георгиев Минчев умира през 1974 г.