Gramchev
Gramchev

майор ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ГРАМЧЕВ

Роден 1911 година, починал на 17.11.1972 година

Завършва специалност “Математика” в Софийски университет 1929 – 1933 г. След завършване на образованието постъпва учител по математика – 19.10.1933 г. до 15.09.1934 г.

Военната си служба изкарва в ШЗО – София от 01.03.1935 г. до 01.02.1936 г., а след това във Втори артилерийски полк – Враца фелдфебел-школник до месец август 1936 г.

След това е учител по математика във Втора мъжка гимназия до 14.09.1939 г., а то 15.09.1939 г. до 01.12.1939 г. е учител в Смесената гимназия в гр. Ботевград.

От 01.12.1939 г. е назначен за преподавател в НВМУ в гр. Варна, когато училището е било в гр. Созопол. От тази дата до смъртта си той е преподавател в училището.

В периода февруари 1945 г. до август 1945 г. той участва във втората фаза на войната като батареен командир. За участието си във войната получава орден за храброст ІІІ степен.

До 05.09.1951 г. Христо Грамчев е цивилен преподавател в училището, а след таци дата до 31.12.1953 г. е на действителна военна служба като офицер преподавател по матеметика и началник цикъл от дисциплини.

След създаване на катедри през 1954 г., Грамчев вече като цивилен преподавател оглавява катедра “Общонаучни дисциплини” обхващаща дисциплините математика, физика, руски език, английски и немски езици. По-късно езиците се отделят в самостоятелна катедра.

За заслуги в организицията на учебния процес в катедрата и за дългогодишна преподавателска дейност е удостоен с орден “Кирил и Методий” І степен през 1963 г.

Ползваше се сред колегите и възпитаниците на училищнето с добро име. Учествал е в методически разработки по проблеми на преподаването на математиката.

Почива на 17.11.1972 г. по време на провеждане учебно занятие в клас.