Furnajiev
Furnajiev

Димитър Стаменов Фурнаджиев

11.7.1895 г. роден в град Самоков.

1914-1917 г. – завършва Морско училище във Варна - България.

1917-1919 г. – Завършва Морско училище във Фленсбург – Германия.

1919-1922 г. – преподавател в Рибарското училище в гр. Созопол.

1922 -1925 г. – плава по корабите на БТПД.

1925- 1957 г. - преподавател в Морско училище (с прекъсвания, тъй като плава на търговските кораби, а по време на Втората световна война е мобилизиран)

1950 – превежда “Навигация” и “Девиация на магнитния компас” от руски.

Десетилетието след войната – девиатор на корабите на БМФ.

Капитан далечно плаване на река и на море. Запомнен от обучаемите като голям практик.

15.11.1988 г. - умира.