CPapazaov
CPapazov

Капитан I ранг Цветан Илиев Папазов е роден на 21.04.1927 г. в Ямбол. Обаятелна личност, учен енциклопедист той е една от легендарните личности на училището.

Кандидатът за удостояване отговаря на всички критерии по Статута за удостояване.

Постъпил е в Морско училище през1943 г. и го завършва по специалност "Корабен механик" през 1948 г., след което завършва Софийския университет по специалност “Физика".

През 1972 г. блестящо защитава докторска дисертация във Военноморската академия в Санкт Петербург - Русия.

Преподавател в училището от 1951 до 1976 год. Първи началник на катедра “Техническа механика”. Като учен се отличава с енциклопедични знания и научни интереси в областта на механиката, лазерната оптика, хидродинамиката, хидроакустиката и електрониката.

Инициира, организира и активно провежда научно-изследователска и инженерно-внедрителска дейност в интерес на отбраната и въоръжените сили на Република България, морската индустрия и корабоплаването. И до днес са значими научните му постижения при реализацията на проектите приети на въоръжение във ВМС и в други страни, като най-значими от тях са внедрените разработки, свързани с радиохидроакустичните буеве за патрулната авиация, залегнали в основата на нов клон на военнопромишления комплекс на Република България и подводна система за противоминна борба.

Значимо и авторитетно е участието му в мащабния проект на национално ниво “Плавателен канал от Дунав до Черно море”.

Активно и високо резултатно е участието му в изграждането на учебно-изследователска база на училището.

И до днес авторитета на катедра “Техническа механика” и научния авторитет на ВВМУ “Н. Й. Вапцаров” се градят с неговото име.

Оставил е ярък спомен в съзнанието на поколения възпитаници на училището, на които е преподавал, както и на колегите, и на всички които го познаваха.

Доц. Папазов е починал през 2005 г.