Bojkov
Bojkov

Механик Капитан І ранг Константин Радоев Божков

Капитан І ранг Константин Божков е роден на 11 декември 1857 година в Стара Загора в учителско семейство.

Завършва техническата артилерийска школа в Санкт Петербург (1879-1884 г.). Той е първият българин с техническо образование, който постъпва на служба във флота (според изследванията на инж. Иван Алексиев).

От 1884 г. служи в Артилерийския арсенал в Русе, а от 1885 г е на служба във Флотилията и морската част в същия град при което му поверяват ръководството на Машинната школа по препоръка на капитан Кузминский.

Така Константин Божков става първия българин началник на Морско училище. Неговата подготовка и възможности са на такава висота, че компенсират липсата на опит и вписват името му на достойно място за следващите поколения. Като преподавател по физика, механика и геометрия дава неоценим принос за повишаване на качеството и ефективността на обучението.

Той е сред пионерите на българското корабостроене и работи активно в Българското Техническо Общество.

Константин Божков е пенсиониран през 1906 година.

Умира на 29 януари 1942 г. в гр. София.