Aliov
Alov

КАПИТАН І РАНГ ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ АЛЬОВ (1876-1958)

Роден на 12 август 1876 г. в гр. Ямбол. През 1892 г. постъпва в Морската академия в Триест, Австро-Унгария, отделение “Мореплаване”.

От 1895 г. до 1900 г. мичман І ранг Д. Альов е преподавател по електротехника и аритметика в Машинното училище в Русе. Любимец на учениците като ерудиран и отзивчив преподавател.

През 1902-1903 г. завършва офицерския Минен курс в Кронщат, Русия. Участник във войните за национално обединение. Командва флагманския миноносец “Летящи” в легендарната атака срещу крайцера “Хамидие” в нощта на 7 срещу 8 (ст.ст.) ноември 1912 година във Варненския залив.

Награждаван е с ордени за храброст, за военна заслуга, руските ордени “Св. Ана”, “Св. Станислав”, турските “Османие” и “Железен полумесец”, германски железен кръст.

Умира на 17.09.1958 г.