Този сайт съдържа информация за провежданите от ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" курсове за лицензирани корабни брокери.

Курсовете се провеждат съвместно с "Institute of Chartered Shiperokers" (ICS), Лондон, Великобритания и са предназначени за български граждани.

Обучението в курсoвете е в редовна (присъствена) и дистанционна форма.

Преподавателите в курсвете по специалните дисциплини са завършили "Institute of Chartered Shiperokers" и са действащи корабни брокери.

Мнения и препоръки за сайта могат да е изпращат на адрес velikovn@yahoo.com

 

Важна информация за учебната 2014-2015 г.