Архив 2012 година

1. Процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор” от лейтенант Анелия Димитрова Миткова

2. Процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор” от инж. Иван Грудев Георгиев

3. Процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор” от Гроздю Христов Грозев

4. Процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор” от Надя Цанкова Наумова

5. Процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор” от Гинко Ангелов Георгиев