7 декември 2006 г. -Патронен празник на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров"

Page 1 | 2