9 октомври 2013 г.: Присвояване звание "Почетен професор на ВВМУ "Н. Й. Ва пцаров" на г-н Майкъл Мавроникис

IMG_1930 IMG_1922 IMG_1928 IMG_1929 IMG_1932 IMG_1933 IMG_1936 IMG_1937 IMG_1920 IMG_1918 IMG_1919 IMG_1938 IMG_1943 IMG_1944 IMG_1946 IMG_1948 IMG_1949 IMG_1952 IMG_1955 IMG_1956 IMG_1957 IMG_1959 IMG_1962 IMG_1963 IMG_1971 jquery lightbox ajax contentby VisualLightBox.com v5.7