4 март 2013 г.: Работна среща на комитет към Международната асоциация на морските университети

Picture 013 Picture 028 Picture 033 Picture 038 Picture 039 Picture 043 Picture 047 Picture 049 Picture 051 Picture 057 Picture 058 Picture 061 Picture 063 Picture 065