20 юни 2013 г.: Посещение на офицери и кадети от кораб "Водник" на ВМС на Република Полша

Picture 022 Picture 024 Picture 045 Picture 047 Picture 053 Picture 055 Picture 057 Picture 058 Picture 061 Picture 065 Picture 110 Picture 112 Picture 115 Picture 120 Picture 069 Picture 070 Picture 072 Picture 082 Picture 083 Picture 091 Picture 093 Picture 100 Picture 101 Picture 103 Picture 132