12 декември 2013 г.: Общо събрание на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров"

Picture 037 Picture 012 Picture 029 Picture 018 Picture 026 Picture 036 Picture 013 Picture 040 Picture 043 Picture 015 Picture 044 Picture 047 Picture 050 Picture 053 Picture 054 Picture 058 Picture 061 Picture 062 Picture 065 Picture 069 Picture 074 jquery lightbox ajax contentby VisualLightBox.com v5.7