12 март 2013 г.: Присвояване на почетно звание "Докор хонорис кауза на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" на г-н Йоичи Хасегава

IMG_7378 IMG_7382 IMG_7384 IMG_7386 IMG_7389 IMG_7390 IMG_7391 IMG_7400 IMG_7401 IMG_7409 IMG_7411 IMG_7416 IMG_7419 IMG_7421 IMG_7422 IMG_7424 IMG_7425 IMG_7428 IMG_7429 IMG_7414 IMG_7432 IMG_7434 IMG_7437 IMG_7438 IMG_7442 IMG_7448 IMG_7449 IMG_7452 IMG_7455