7 декември 2012 г.: Честване Патронния празник на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров"

IMG_6788 IMG_6801 IMG_6803 IMG_6806 IMG_6810 IMG_6813 IMG_6815 IMG_6817 IMG_6820 IMG_6821 IMG_6823 IMG_6824 IMG_6825 IMG_6827 IMG_6829 IMG_6830 IMG_6831 IMG_6832 IMG_6834 IMG_6835 IMG_6836 IMG_6837 IMG_6838 IMG_6839 IMG_6840 IMG_6842 IMG_6844 IMG_6846 IMG_6847 IMG_6849 IMG_6850 IMG_6853 IMG_6854 IMG_6855 IMG_6869