5 декември 2012 г.: Студентката от ВВМУ Полина Неделчева получи награда за най-добра дипломна работа в направление Технически науки

PC050008 PC050009 PC050010 PC050011 PC050013 PC050014 PC050016 PC050026 PC050017 PC050018 PC050019 PC050020 PC050021 PC050022 PC050030