30 ноември 2012 г.: 20 години от създаването на Департамента за следдипломна квалификация

anniversary 018 anniversary 020 anniversary 024 anniversary 025 anniversary 056 anniversary 058 anniversary 060 anniversary 062 anniversary 064 anniversary 066 anniversary 122