28 април 2012 г.- посещение на Министъра на отбраната във ВВМУ "Н. Й. Вапцаров"

IMG_3803 IMG_3806 IMG_3808 IMG_3832 IMG_3844 IMG_3849 IMG_3850 IMG_3852 IMG_3859 IMG_3860 IMG_3864 IMG_3867 IMG_3878 IMG_3885 IMG_3886 IMG_3887 IMG_3889 IMG_3891 IMG_3892 IMG_3894 IMG_3895 IMG_3898 IMG_3900 IMG_3902 IMG_3904 IMG_3906 IMG_3908 IMG_3916 IMG_3920 IMG_3922 IMG_3924 IMG_3927 IMG_3928 IMG_3934 IMG_3935 IMG_3937 IMG_3938 IMG_3941 IMG_3943