На 23 май 2012 г. във ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" беше честван 24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.

Този път празника бе отбелязан по необичаен начин. В градината, която се намира в двора на училището, се събраха преподаватели, курсанти, студенти и служители от ВВМУ "Н. Й. Вапцаров".

Началникът на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" кап.I ранг проф. двн Боян Медникаров поздрави присъстващите с един от най-българските празници - 24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.

Прочетени бяха заповеди на Министъра на отбраната и на Началника на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" за награждаване на преподаватели, курсанти и студенти.

Връчени бяха удостоверенията на спечелилите конкурси за академични длъжности "доцент" и придобилите образователна и научна степен "доктор".

По традиция бяха наградени отличилите се курсанти и студент на наскоро проведената Научна сесия за курсанти и студенти с международно участие.

Обявени бяха удостоените с "Награда Варна 2012" от ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" в сферата на науката и висшето образование. Научният колектив, получил колективната 'Наградата Варна 2012 " в областта на техническите науки, с ръководител началника на училището кап.I ранг проф. двн Боян Медникаров направи дарение един лаптоп на Лабораторията по сигурност към катедра "Организация и управление на тактическите подразделения от ВМС".