17 май 2012 г.- Експертна група за акрдитация на научни специалности

Picture 003 Picture 005 Picture 018 Picture 020 Picture 024 Picture 025 Picture 028 Picture 030