13 март 2012 г.- откриване на обновен симулатор по GMDSS

IMG_3486 IMG_3488 IMG_3489 IMG_3491 IMG_3492 IMG_3493 IMG_3494 IMG_3497 IMG_3498 IMG_3512 IMG_3513