11 август 2012 г. - Връчване дипломите на студентите от “Випуск- 2012” на ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”

IMG_4954 IMG_4953 IMG_4966 IMG_4968 IMG_4969 IMG_4970 IMG_4962 IMG_4961 IMG_4956 IMG_4976 IMG_4974 IMG_4975 IMG_4978 IMG_4988 IMG_4989 IMG_4998 IMG_5001 IMG_5005 IMG_5006 IMG_5012 IMG_5015 IMG_5016 IMG_5020 IMG_5021 IMG_5022 IMG_5023 IMG_5024 IMG_5025 IMG_5027 IMG_5028 IMG_5032 IMG_5038 IMG_5039 IMG_5017