27 - 29 май 2011 г. - Състезание по морски многобой за купата на Началника на ВВМУ
и Кмета на Варна - 2011 година

 

pDC16621 pDC16623 pDC16624 pDC16626 Picture 185 Picture 186 Picture 187 Picture 189 Picture 190 Picture 191 Picture 192 Picture 193 Picture 196 Picture 198 Picture 200 Picture 201 Picture 202 Picture 203 Picture 205 Picture 211 Picture 212 Picture 213 Picture 215 Picture 219 Picture 220 Picture 221 Picture 223 Picture 224 Picture 225 Picture 227 Picture 228 Picture 229 Picture 231 Picture 232 Picture 234 Picture 235 Picture 237 Picture 238 Picture 239 Picture 241 Picture 242 Picture 248 Picture 250 Picture 251 Picture 253 Picture 254 Picture 259 Picture 260 Picture 261 Picture 264 Picture 266 Picture 273 Picture 276 Picture 277 Picture 280 Picture 281 Picture 285 Picture 286 Picture 287 Picture 288 Picture 290 Picture 291 Picture 292 Picture 293 Picture 294 Picture 300 Picture 301 Picture 302 Picture 303 Picture 304 Picture 305 Picture 588 Picture 593 Picture 619 Picture 620 Picture 623 Picture 635 Picture 640 Picture 655 Picture 676 Picture 724 Picture 743 Picture 745 Picture 762 Picture 779 Picture 787 Picture 790 Picture 814 Picture 815 Picture 817 Picture 866 Picture 867 Picture 916 Picture 917 Picture 919 Picture 922 Picture 928 Picture 937 Picture 955 Picture 961 Picture 965 Picture 972 Picture 985 Picture 986 Picture 1022 Picture 1089 Picture 1090 Picture 1153 Picture 1156 Picture 1157 Picture 1159 Picture 1163 Picture 1166 Picture 1186 Picture 1187 Picture 1209 Picture 1222 Picture 1244 Picture 1241