8 октомври 2011г. - полагане на военна клетва от курсантите на Випуск 2011 - 2016 година

IMG_1958 IMG_1959 IMG_1962 IMG_1967 IMG_1970 IMG_1973 IMG_1974 IMG_1975 IMG_1976 IMG_1978 IMG_1982 IMG_1985 IMG_1988 IMG_1992 IMG_1996 IMG_2000 IMG_2004 IMG_2007 IMG_2013 IMG_2014 IMG_2019 IMG_2022 IMG_2025 IMG_2030 IMG_2038 IMG_2039 IMG_2046 IMG_2048 IMG_2055 IMG_2059 IMG_2062 IMG_2066 IMG_2071 IMG_2072 IMG_2084 IMG_2086 IMG_2092 IMG_2095 IMG_2098 IMG_2100 IMG_2101 IMG_2104