6 август 2011 г. - проф. доктор на науките Вячеслав Заренков "Доктор хонорис кауза "
на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров"

IMG_0553 IMG_0559 IMG_0564 IMG_0565 IMG_0566 IMG_0572 IMG_0574 IMG_0575 IMG_0576 IMG_0577 IMG_0579 IMG_0583 IMG_0584 IMG_0593 IMG_0595 IMG_0597 IMG_0603 IMG_0604 IMG_0605 IMG_0606 IMG_0609 IMG_0610 IMG_0611 IMG_0613 IMG_0614 IMG_0618 IMG_0620 IMG_0622 IMG_0623