Новоприетите курсанти във ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" от Випуск 2011-2016 година
IMG_0322 IMG_0329 IMG_0330 IMG_0331 IMG_0334 IMG_0336 IMG_0338 IMG_0339 IMG_0342 IMG_0343 IMG_0345 IMG_0347 IMG_0348 IMG_0349 IMG_0350 IMG_0352 IMG_0354 IMG_0355 IMG_0356 IMG_0358 IMG_0359