26 август 2011 г. - курсантите от "Виписк 2016" на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" постъпиха в училището

IMG_1268 IMG_1269 IMG_1270 IMG_1271 IMG_1275 IMG_1277 IMG_1282 IMG_1283 IMG_1284 IMG_1286 IMG_1288 IMG_1289 IMG_1290 IMG_1292 IMG_1293 IMG_1294 IMG_1297 IMG_1299 IMG_1302 IMG_1307 IMG_1308 IMG_1311 IMG_1314 IMG_1320 IMG_1322 IMG_1323 IMG_1332 IMG_1334 IMG_1335 IMG_1336 IMG_1339 IMG_1342 IMG_1345 IMG_1346 IMG_1347