20 април 2011 година - честване на 130 годишнината на Морско училище в гр. Ловеч

img_8390 img_8392 img_8408 img_8409 img_8412 img_8413 img_8415 img_8416 img_8418 img_8420 img_8421 img_8436 img_8447 img_8448 img_8453 img_8458 img_8465 img_8466 img_8467 img_8470 img_8473 img_8474 img_8488 img_8491 img_8492 img_8504 img_8509 img_8512 img_8513 img_8514 img_8516 img_8528 img_8557 img_8560 img_8562 img_8563 img_8567 img_8569 img_8570 img_8572 img_8575 img_8576 img_8579 img_8582 img_8585 img_8593 img_8596 img_8603 img_8605