На 18 май 2011 година бе открита Юбилейната научна сесия с международно участие „130 години Морско училище 1881 – 2011”.

Програмата на Сесията включва провеждането на Международна конференция на тема: „Морската мощ на държавата и борбата с пиратството и тероризма”.

Официалното откриване на Сесията и Конференцията беше в зала „Вапцаров” на ВВМУ.

Слово по случай 130 годишнината на Морско училище, историята на научната дейност и съвременните научни изследваня във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” произнесе началника на училището комодор Димитър Ангелов.

Обявено беше, че поздравителни адреси към участниците в сесията и по случай Юбилея на Морско училище са получени от министъра на образованието младежта и науката г-н Сергей Игнатов, от Началника на Военноморската академия на САЩ, Анаполис, от Началника на Военноморската академия на Франция, Брест, от висши училища в страната и чужбина.

Командира на Военноморските сили контраадмирал Пламен Манушев изнесе доклад на пленарното заседание на тема: „Военноморски операции за борба с пиратството – развитие, проблемни въпроси, изводи”

Доклад на пленарното заседание изнесе и професор Махамад Реза Зиарати, главен координатор на фондация „Морско образование” в Турция, на тема: „Програмата MarTEL Plus- Leonardo – възможности и перспективи”.

Работата на Сесията и Конференцията продължават на 18 и 19 май 2011 година.

Научната конференция се провежда в четири тематични панела и на нея ще бъдат изнесени 25 доклада. В рамките на първия панел „ Национални схващания за използване на компонентите на морската мощ и научния потенциал в борбата с асиметричните заплахи” бяха изнесени доклади от представители на Румъния, Русия и САЩ.

Научната сесия се провежда в 11 тематично обособени секции.

Общо ще бъдат изнесени 188 доклада и научни съобщения, като 41 ще бъдат от чуждестранни участници.

В работата на научния форум участват представители от 12 държави: Гърция, Турция, Румъния, Русия, Украйна, Полша, Испания, САЩ, Англия, Ирландия, Финландия и Словения.