В учебен център по пневматика и хидравлика FESTO при катедра „Корабни силови уредби” от факултет „Инженерен” на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" успешно приключва курс на обучение на ученици от 10-и клас от Варненската морска гимназия „Св. Николай Чудотворец”. Разпределени в две групи, възпитаниците на морската гимназия от специалностите „Електрообзавеждане на кораба” и „Корабни машини и механизми” са в Морско училище на специализиран курс по софтуерен тест със задачи, реално изпълними в областта на корабните силови уредби. Обучението от страна на учебния център в Морско училище е изцяло на доброволни начала. То включва разучаване на елементи, проектиране на схеми, симулация в действие, сглобяване на реални схеми. Кабинетът по пневматика и хидравлика е оборудван с машини от последно поколение, внесена и монтирана от немски специалисти.

Главен асистент д-р Милен Василев, преподавател и ръководител на курса е убеден, че обучението на средношколци от различни учебни заведени в града и от страната, е изключително ценен и ползотворен. Интересът е завишен, като това обучение трябва да стане достояние на по-голям брой ученици и студенти, констатират ръководителите на катедрата и деканът на факултет „Инженерен” капитан I ранг доц. д-р Иван Иванов.
СНИМКИ